محصولات

خرپا فلزی

     

سنگ فرش بتنی

     

جداول بتنی

شرکت هرمز بتون تولید کننده خرپای فلزی شرکت هرمز بتون تولید کننده سنگ فرش بتنی شرکت هرمز بتون تولید کننده جداول بتنی

تولید خرپای فلزی در شرکت هرمز بتون، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-2909 صورت می گیرد.

انواع سنگفرش بتنی توسط بهترین ماشین آلات ساخت کشور آلمان در رنگها وطرح های مختلف در شرکت هرمز بتون تولید می شود.

تولید جداول بتنی به روش خیس متراکم با پرس 400 تنی مطابق با استاندارد های بین المللی در شرکت هرمز بتون انجام می شود.